Rola probiotyków w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

Wiedza praktyczna

Nieswoiste zapalenia jelit (NChZJ), w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) są przewlekłymi chorobami o nieznanej etiologii. W patogenezie główną rolę odgrywają nieprawidłowe mechanizmy immunologiczne, powodujące uszkodzenie tkanki jelit. Stwierdza się też zaburzenia mikrobiomu, co sprzyja reakcjom zapalnym. Leczenie lekami immunomodulującymi bywa niewystarczające i obarczone objawami niepożądanymi. Alternatywne opcje jak probiotyki są tematem wielu badań. Mimo doniesień o korzystnym efekcie probiotykoterapii, liczne publikacje nie potwierdzają ich skuteczności. Małe grupy badanych, krótka obserwacja, brak wystandaryzowanej metodyki i różnice w składzie preparatów powodują, że porównanie wyników jest utrudnione. Meta-analizy oparte na nielicznych pracach randomizowanych nie pozwalają obecnie na rekomendowanie leczenia NChZJ probiotykami. Potrzebne są wysokiej jakości badania dla oceny roli tych preparatów w terapii WZJG i ChLC.

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy