Endosonografia w diagnostyce chorób trzustki i dróg żółciowych

Wiedza praktyczna

Endosonografia jest obecnie jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce gastroenterologicznej, a zwłaszcza w chorobach trzustki i dróg żółciowych. Metoda ta umożliwia zwykle precyzyjne uzupełnienie procesu diagnostycznego, który rozpoczyna się od innych badań obrazowych (ultrasongrafia, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny). W artykule omówiono szczegółowo rolę endosonografii w wymienionych wyżej chorobach.

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy