Co zalecać pacjentom z rakiem żołądka po częściowej resekcji żołądka?

Opis przypadku

Rak żołądka (ang. gastric cancer, GC) jest piątym pod względem częstotliwości występowania rakiem na świecie i zajmuje trzecie miejsce pod względem przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe. Większość przypadków raka żołądka występuje sporadycznie i dotyczy głównie osób w wieku powyżej 45 lat. Raki te określa się mianem „sporadycznych raków żołądka” (ang. sporadic gastric cancers, SGCs). Ich główną przyczyną zazwyczaj jest akumulacja czynników środowiskowych. Współcześnie dostępnych jest wiele możliwości terapeutycznych i sposobów leczenia raka żołądka. Metoda leczenia zależy przede wszystkim od zaawansowania choroby i dobierana jest na podstawie aktualnie obowiązujących w danym kraju wytycznych i standardów postępowania leczniczego.

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy