Dział: Opis przypadku

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Co zalecać pacjentom z rakiem żołądka po częściowej resekcji żołądka?

Rak żołądka (ang. gastric cancer, GC) jest piątym pod względem częstotliwości występowania rakiem na świecie i zajmuje trzecie miejsce pod względem przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe. Większość przypadków raka żołądka występuje sporadycznie i dotyczy głównie osób w wieku powyżej 45 lat. Raki te określa się mianem „sporadycznych raków żołądka” (ang. sporadic gastric cancers, SGCs). Ich główną przyczyną zazwyczaj jest akumulacja czynników środowiskowych. Współcześnie dostępnych jest wiele możliwości terapeutycznych i sposobów leczenia raka żołądka. Metoda leczenia zależy przede wszystkim od zaawansowania choroby i dobierana jest na podstawie aktualnie obowiązujących w danym kraju wytycznych i standardów postępowania leczniczego.

Czytaj więcej

Na co zwrócić szczególną uwagę, układając najbardziej optymalny jadłospis i dobierając preparaty ONS dla pacjenta z nowotworem jelita grubego?

Rak jelita grubego (ang. colorectal cancer, CRC) jest trzecią najczęstszą diagnozą i drugim pod względem śmiertelności nowotworem złośliwym zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Znaczna większość nowotworów jelita grubego (około 75% wszystkich przypadków) umiejscowiona jest w esicy (około 25%) i odbytnicy (około 50%). CRC ma zarówno silne powiązania środowiskowe, jak i genetyczne, a do czynników, które zwiększają ryzyko jego wystąpienia zalicza się m.in. nieprawidłową dietę oraz nadmierną masę ciała. Rak jelita można leczyć za pomocą kombinacji różnych metod terapii, w zależności od tego, gdzie umiejscowiony jest nowotwór oraz jak daleko się rozprzestrzenił. Kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia u tych chorych jest prawidłowe postępowanie żywieniowe, zapobiegające rozwojowi niedożywienia.

Czytaj więcej