Autor: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska

Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterologii

Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu, w tym specjalizacji z zakresu gastroenterologii. Należy do Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, ECCO (European Crohn`s and Colitis Organization) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

Uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Angażuje się w pracę naukową jako promotor i recenzent rozpraw doktorskich oraz habilitacji, a także kierownik międzynarodowych grantów naukowych. Jest laureatką 18 nagród naukowych oraz dydaktycznych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie