Refluks żołądkowo-przełykowy z uwzględnieniem specyfiki dziecięcej

Gastroenterologia dziecięca

Refluks żołądkowo-przełykowy (ang. gastroesophageal reflux, GER) jest bardzo powszechnym zjawiskiem u dzieci. Prawie 50% wszystkich zdrowych niemowląt zwraca pokarm co najmniej raz dziennie, co osiąga szczyt w wieku 4 miesięcy i ustępuje do 12 miesiąca życia w 90% przypadków. Po tym okresie częstość GER wzrasta wraz z wiekiem i w okresie dojrzewania jest podobna jak u osób dorosłych (20%). Skutkiem GER może być choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease, GERD), w której dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej przełyku lub pojawienia się charakterystycznych dolegliwości. Nie ma złotego standardu rozpoznania GERD, chociaż według wytycznych narzędziem diagnostycznym pierwszego wyboru jest pH-metria z impedancją. Leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI) odgrywają kluczową rolę w leczeniu GERD, ale nie okazały się przydatne u niemowląt z GER. Celem opracowania jest omówienie zagadnienia GER/GERD u dzieci, ponieważ jego diagnostyka i leczenie jest istotnym problemem klinicznym.

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy