Autor: Marek Hartleb

prof. dr hab. n. med.; Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Sztuczna inteligencja w diagnostyce i nadzorze nieswoistych chorób zapalnych jelit

Sztuczna inteligencja stanowi fascynujące, wciąż rozwijające się narzędzie wsparcia diagnostyki w medycynie. W artykule przedstawiono jej zastosowania w radiologii oraz badaniach endoskopowych na podstawie piśmiennictwa polskiego i międzynarodowego. W gastroenterologii sztuczna inteligencja może znaleźć szczególne zastosowanie w obiektywizacji oceny aktywności zapalnej błony śluzowej jelita oraz endoskopowym nadzorze onkologicznym u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit.

Czytaj więcej

Łagodne zwężenia jelita grubego – diagnostyka i leczenie ze szczególnym uwzględnieniem roli endoskopii

Łagodne zwężenia jelita grubego stanowią istotny problem kliniczny. Do zwężeń okrężnicy prowadzą choroby o różnej etiologii, a ich konsekwencje kliniczne nierzadko wymagają podjęcia licznych działań mających na celu uwolnienie pacjenta od dolegliwości. W artykule omówiono przyczyny łagodnych zwężeń okrężnicy oraz dostępne metody leczenia ze szczególnym uwzględnieniem technik endoskopowych.

Czytaj więcej