Autor: Krystyna Kłosowska-Kapica

dr n. med.; Oddział Gastroenterologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Postępowanie w przewlekłych zaparciach w praktyce gastroenterologa

Przewlekłe zaparcia są powszechnym problemem zdrowotnym – choruje na nie około 14% światowej populacji. Często wiążą się z odczuwaniem bólu oraz istotnie pogarszają jakość życia pacjenta. Można wyróżnić zaparcia pierwotne i wtórne. Diagnoza powinna być stawiana na podstawie przyjętych kryteriów. Badania dodatkowe powinny być wykonywane w przypadku nieskuteczności terapii początkowej. Leczenie obejmuje identyfikację i eliminację wtórnych przyczyn zaparć, modyfikację stylu życia oraz leczenie farmakologiczne. Lekami pierwszego wyboru są środki osmotycznie czynne i środki stymulujące perystaltykę jelita grubego. Rola probiotyków jest nieudowodniona, natomiast leczenie chirurgiczne powinno być zarezerwowane dla ściśle określonej grupy pacjentów.

Czytaj więcej