Autor: Grażyna Rydzewska

prof. dr hab. n. med.; Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Saccharomyces boulardii w profilaktyce biegunki

Przystosowanie Saccharomyces boulardii do warunków panujących w przewodzie pokarmowym człowieka uczyniło go cennym kandydatem do dalszych badań nad jego przydatnością jako probiotyku. Wielokierunkowy mechanizm działania obejmujący hamowanie wzrostu patogennych bakterii, przeciwdziałanie toksynom bakteryjnym, poprawę szczelności jelit oraz regulację odpowiedzi immunologicznej gospodarza tłumaczy skuteczność Saccharomyces boulardii w wielu wskazaniach. Została ona potwierdzona w licznych randomizowanych badaniach kontrolnych i metaanalizach w odniesieniu do profilaktyki biegunki związanej z antybiotykoterapią, w zapobieganiu nawrotom zakażenia Clostridioides difficile, w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej, w profilaktyce biegunki podróżnych oraz profilaktyce biegunki związanej z żywieniem dojelitowym. Niniejsze opracowanie przytacza doniesienia naukowe ostatnich dekad dotyczące mechanizmu działania i skuteczności Saccharomyces boulardii w praktyce klinicznej.

Czytaj więcej