Pacjent gastrologiczno-kardiologiczny w praktyce lekarskiej