webinar - DYSKUSJA - DIALOG

MEANDRY WZJG

(wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)

21.04.2022 godz. 18:00 - 19:00
WEBINAR ON-LINE
Udział bezpłatny

Zapraszamy na webinar dla lekarzy z udziałem wybitnego duetu ekspertów Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska i prof. dr hab. n. med. Piotr Eder przedstawią pełen obraz WZJG oraz wskażą możliwości kompleksowego postępowania w diagnozie, leczeniu i wsparciu jelit w przebiegu tej choroby.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to choroba autoimmunologiczna coraz częściej diagnozowana u osób dorosłych. Daje niespecyficzne objawy, a jej etiopatogeneza nadal nie jest do końca poznana, co stwarza trudności w szybkiej i trafnej diagnozie. Celem leczenia WZJG z kolei jest uzyskanie remisji, utrzymanie jej przez jak najdłuższy czas i zapobieganie konsekwencjom choroby.

 

Partner merytoryczny:
Partner medialny:

PROWADZĄCY:

prof. dr hab. n. med.
AGNIESZKA DOBROWOLSKA

 

specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterologii

Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu, w tym specjalizacji z zakresu gastroenterologii. Należy do Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, ECCO (European Crohn`s and Colitis Organization) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

Uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Angażuje się w pracę naukową jako promotor i recenzent rozpraw doktorskich oraz habilitacji, a także kierownik międzynarodowych grantów naukowych. Jest laureatką 18 nagród naukowych oraz dydaktycznych.

prof. dr hab. n. med.
PIOTR EDER

 

specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterologii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w tym członek Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit) oraz European Crohn’s and Colitis Organisation.

Uczestnik licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych. Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation.

Webinar kierujemy do lekarzy gastroenterologów i chirurgów, ale także lekarzy POZ, internistów oraz wszystkich innych lekarzy zainteresowanych tematem chorób jelit, w tym WZJG.

PROGRAM WEBINARU

Webinar będzie poświęcony praktycznym aspektom postepowania klinicznego u pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Tematem prezentacji ekspertów oraz dyskusji z uczestnikami będzie kompleksowe podejście do WZJG, uwzględniające diagnozę, leczenie oraz wsparcie funkcji jelit.

1.

Diagnostyka – co nowego?

Czy postawienie diagnozy WZJG jest proste? O czym nie można zapomnieć? Jakie badania diagnostyczne są najbardziej przydatne w przypadku podejrzenia WZJG, a jakie u pacjenta z już postawionym rozpoznaniem?

2.

Nowe” vs. „stare” leczenie

Jakie są cele terapii WZJG? Postępy w leczeniu WZJG ostatnich lat – jakie są mechanizmy działania „nowych” leków i jakie mają miejsce w algorytmach terapeutycznych? Jakie znaczenie i rolę pełnią „stare” leki w terapii WZJG w obliczu nowych możliwości leczenia?

3.

Nadzór onkologiczny w WZJG

Kiedy i jak nadzorować pacjenta z WZJG, by zapobiec powikłaniom onkologicznym? Czy leczenie ma znaczenie w kontekście zmniejszenia ryzyka raka jelita grubego we WZJG?

4.

Mikrobiota a WZJG

Czy mikrobiota jelitowa ma znaczenie w patogenezie WZJG? Co wpływa na mikrobiotę przewodu pokarmowego? Czy manipulacje mikrobiotą jelitową mogą być przydatne w terapii WZJG?

Jakie bonusy otrzymasz?


możliwość spotkania ze znakomitymi ekspertami

dawkę praktycznej i naukowej wiedzy oraz szansę na włączenie się do dyskusji i zadawanie pytań ekspertom

pakiet odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące WZJG

dostęp do premierowego wydania specjalistycznego czasopisma Gastroenterologia pod redakcją prof. dr hab. n. med. Piotra Edera

nagranie wykładu prof. dr hab. n. med. Piotra Edera na konferencji Dietoterapia w chorobach cywilizacyjnych nt. „Nieswoiste zapalenie jelita – plaga XXI wieku. Rola czynników żywieniowych”

20% rabatu na prenumeratę Gastroenterologii*
*dotyczy wyłącznie nowych klientów

Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!

Wydarzenie jest organizowane przez redakcję specjalistycznego czasopisma dla lekarzy gastroenterologów.

„Gastroenterologia” – zapewnia 100% jakości merytorycznej dzięki fachowemu gronu redakcyjnemu. Stanowi nowoczesne źródło wiedzy czerpanej wprost z najlepszych gabinetów lekarskich i oddziałów gastroenterologicznych w kraju. Odnosi się do najlepszych i rzetelnych doniesień z obszaru diagnostyki i postępowania w szerokim spektrum przypadków i schorzeń, znacznie przyspieszających proces leczenia.

Redaktorem prowadzącym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Piotr Eder.

Zapisz się, aby obejrzeć retransmisję!

*Wiemy, że każde pytanie jest ważne! Jednak ze względu na czas przeznaczony na spotkanie może się okazać, że nie zdążymy odpowiedzieć na nie wszystkie, dlatego zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania podczas trwania webinaru. Jeżeli Twoje pytanie z formularza rejestracyjnego nie zostanie omówione… nic straconego! Napisz je na webinarowym czacie!

KONTAKT

POTRZEBUJESZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI?

Klaudia Mikołajczyk
Redaktor Naczelna
Product Manager
tel. 502 238 021

klaudia.mikolajczyk@forum-media.pl

Firma Recordati to specjalistyczna Grupa Farmaceutyczna, która opracowuje i dostarcza na rynek innowacyjne, wartościowe produkty, pomagające cieszyć się długim, zdrowym i aktywnym życiem oraz poprawiające jego jakość. Z naszych sukcesów korzystają nie tylko pacjenci, których potrzeby realizujemy, ale też nasi partnerzy – klienci, akcjonariusze, nasi pracownicy i ich rodziny.

Sprawny zespół sprzedażowy reprezentantów medycznych firmy promuje szereg innowacyjnych leków, zarówno otrzymanych na drodze własnych badań i rozwoju jak i pozyskanych na drodze licencji, posiadających zastosowanie w wielu dziedzinach terapeutycznych. Posiadamy również własny dział dedykowany leczeniu chorób rzadko spotykanych. Recordati często wybierana jest na partnera przez firmy, które oferują nowe licencje na produkty lecznicze. Recordati z zaangażowaniem pracuje nad badaniami i rozwojem nowych specjalizacji w obrębie układu moczowo-płciowego oraz w leczeniu chorób rzadko spotykanych.