Czytaj bezpłatnie
najnowszy numer czasopisma

Gastroenterologia

POZNAJ KWARTALNIK
Gastroenterologia

Z tego wydania czasopisma dowiesz się m.in.:

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Jak ustrzec się niekorzystnych skutków terapii w przewodzie pokarmowym przy stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)?
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią skuteczną możliwość terapii przeciwzapalnej i przeciwbólowej. Mechanizm ich działania odpowiada za większość licznych działań niepożądanych tej grupy leków (objawy dyspeptyczno-bólowe, owrzodzenia, krwawienia, perforacja, enteropatia, anemia z niedoboru żelaza). Skutki uboczne tej terapii dotyczą zarówno górnego, jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W górnym odcinku przewodu pokarmowego, u osób z grupy ryzyka skuteczną profilaktykę i możliwość terapii stanowią inhibitory pompy protonowej (PPI). Niestety ich stosowanie nie zapobiega ani nie leczy uszkodzeń spowodowanych przez NLPZ w jelitach, a nawet nasila ich skutki poprzez wywoływanie dysbiozy i zwiększenie przepuszczalności bariery jelitowej. Korzystna modyfikacja mikrobioty jelitowej (probiotyki, eubiotyki) oraz stosowanie selektywnych inhibitorów COX-2 mogą stanowić pożądaną strategię postępowania w grupie zwiększonego ryzyka powikłań ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
dr n. med. Stanisław Pieczarkowski
Zaparcia czynnościowe u dzieci
Zaparcia są jednym z najczęstszych objawów ze strony przewodu pokarmowego zgłaszanych przez opiekunów dzieci. Często towarzyszy im brudzenie stolcem. Zaparcia czynnościowe poza okresem noworodkowym i niemowlęcym są dominującymi, dobrze definiują je Kryteria Rzymskie IV. Do rozwoju zaparć czynnościowych u dzieci prowadzi wiele czynników sprawczych, ale dominującym jest wstrzymywanie stolca. Ze względu na charakterystyczny obraz kliniczny zaparcia czynnościowe rzadko wymagają wykonywania badań diagnostycznych. Diagnostyka w oparciu o badania obrazowe (RTG, USG), ocenę pasażu jelitowego czy manometrię anorektalną może być niezbędna dla różnicowania z organicznymi przyczynami zaparć oraz w przypadku przewlekłych, niepoddających się leczeniu zaparć. Leczenie zaparć powinno być wieloetapowe i prowadzone tak długo, jak to jest potrzebne. Kolejnymi etapami leczenia powinny być: oczyszczenie jelita grubego z mas kałowych, farmakologiczne leczenie podtrzymujące oraz stopniowe wycofywanie leczenia. Czynnościowe nieretencyjne nietrzymanie stolca należy różnicować z brudzeniem stolcem w przebiegu zaparć, nietolerancją cukrów oraz przyczynami psycho- i neurogennymi.
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Wojciesko, Jurasz Karolina, Hojdis Aleksandra
Diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobą refluksową przełyku
Choroba refluksowa przełyku (GERD) to wciąż powszechny problem, którego objawy znacząco wpływają na jakość życia pacjentów. Jego diagnoza może być niekiedy utrudniona ze względu na nietypowy obraz kliniczny czy współwystępowanie innych dolegliwości. Warto zapoznać się ze wszystkimi możliwymi objawami, aby dostatecznie szybko powiązać je z GERD, ponieważ wczesne postawienie rozpoznania i zastosowanie leczenia uchroni chorych przed powikłaniami. Diagnostyka choroby refluksowej przełyku składa się z połączenia identyfikacji objawów, weryfikacji endoskopowej, monitorowania refluksu oraz ewaluacji odpowiedzi na zastosowaną interwencję terapeutyczną. Obecnie rekomendowane leczenie obejmuje przede wszystkim zmianę diety i stylu życia pacjenta, a w postępowaniu farmakologicznym niezmiennie ważną rolę odgrywają inhibitory pompy protonowej. W uzasadnionych przypadkach zastosowanie znajdują inwazyjne metody leczenia, w tym operacyjne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najnowszych rekomendacji postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia GERD oraz zaleceń terapeutycznych zgodnych z obecną wiedzą medyczną.
Poznaj kwartalnik

Gastroenterologia

 

To specjalistyczne czasopismo skierowane dla lekarzy gastroenterologów poszukujących rzetelnej i sprawdzonej wiedzy opartej na faktach (evidence-based medicine) i doświadczeniu.

  • Redaktorem prowadzącym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Piotr Eder.
  • Zapewnia 100% jakości merytorycznej dzięki fachowemu gronu redakcyjnemu.
  • Stanowi nowoczesne źródło wiedzy czerpanej wprost z najlepszych gabinetów lekarskich i oddziałów gastroenterologicznych w  kraju.
  • Odnosi się do najlepszych i rzetelnych doniesień z obszaru diagnostyki i postępowania w szerokim spektrum przypadków i schorzeń, znacznie przyspieszających proces leczenia.

Autorzy

Redaktor prowadzący
prof. dr hab. n. med.
Piotr Eder

Redaktor Prowadzący "Gastroenterologii"

Specjalista gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w tym członek Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit) oraz European Crohn’s and Colitis Organisation. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych.

Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation.

 
 

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Klaudia Mikołajczyk
Redaktor Naczelna
tel. 502 238 021
klaudia.mikołajczyk@forum-media.pl