Czytaj bezpłatnie
najnowszy numer czasopisma

Gastroenterologia

POZNAJ KWARTALNIK
Gastroenterologia

W pierwszym wydaniu czasopisma dowiesz się m.in.:

 Wojciech Cichy,
Sławomira Drzymała-Czyż
Jak wygląda nietolerancja laktozy z perspektywy gastroenterologa i dietetyka?
Laktoza, to obecny w mleku ssaków dwucukier, który pełni ważne funkcje biologiczne i ma znaczenie w programowaniu żywieniowym i mikrobiotycznym. Rozkładana jest przez jelitowy enzym – laktazę, którego aktywność zmienia się w czasie życia człowieka, obniżając się wraz z wiekiem. Intensywność objawów klinicznych po spożyciu np. mleka zależna jest od całkowitej aktywności laktazy, ilości spożytej laktozy, jej źródła (lepiej tolerowane są produkty fermentowane), czasu pasażu jelitowego oraz obecności prawidłowej mikrobioty jelitowej. Małe dawki laktozy u osób z zaburzonym wchłanianiem laktozy indukują tolerancję na ten dwucukier, dlatego u osób z pierwotną hipolaktazją należy stosować zbilansowaną dietę zawierającą laktozę – pochodzącą z różnych źródeł, w dawce nie przekraczającej 12 g/dzień
Tomasz Banasiewicz
Dlaczego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są tak ważne?
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe to związki powstające wskutek fermentacji włókien pokarmowych i skrobi opornej w świetle przewodu pokarmowego. Są one podstawowym substratem energetycznym dla komórek nabłonka jelitowego, warunkują prawidłowość procesów regeneracji i gojenia, posiadają właściwości pro- i przeciwzapalne. W ostatnich latach szczególnie podkreśla się rolę krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w interakcji z mikrobiotą jelitową i układem odpornościowym. Prawidłowe stężenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych jest niezbędne dla prawidłowej hemostazy jelitowej.
Katarzyna Neubauer
Jakie jest znaczenie diety w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby?
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. Nonalcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) to obecnie najczęstsza przewlekła choroba wątroby na świecie dotycząca około 25% populacji. NAFLD, stanowi wątrobową manifestację zaburzeń metabolicznych, wiąże się nie tylko z ryzykiem wystąpienia powikłań wątrobowych, ale również zwiększa ryzyko wystąpienia m.in. cukrzycy typu 2, przewlekłej choroby nerek i nowotworów złośliwych. Czynnikiem ryzyka rozwoju NAFLD jest wysokoenergetyczna dieta, bogata w żywność przetworzoną, tłuszcze nasycone i wytwarzaną przemysłowo fruktozę. Rozpowszechnienie NAFLD jest wiązane z pandemią otyłości. NAFLD jest stwierdzane u 70% pacjentów z otyłością i 65% pacjentów z cukrzycą typu 2. 40% pacjentów z NAFLD to osoby nieotyłe. Podstawą terapii NAFLD są zalecenia dotyczące zmiany stylu życia, obejmujące dietę i aktywność fizyczną.
Poznaj kwartalnik

Gastroenterologia

 

To specjalistyczne czasopismo skierowane dla lekarzy gastroenterologów poszukujących rzetelnej i sprawdzonej wiedzy opartej na faktach (evidence-based medicine) i doświadczeniu.

  • Redaktorem prowadzącym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Piotr Eder.
  • Zapewnia 100% jakości merytorycznej dzięki fachowemu gronu redakcyjnemu.
  • Stanowi nowoczesne źródło wiedzy czerpanej wprost z najlepszych gabinetów lekarskich i oddziałów gastroenterologicznych w  kraju.
  • Odnosi się do najlepszych i rzetelnych doniesień z obszaru diagnostyki i postępowania w szerokim spektrum przypadków i schorzeń, znacznie przyspieszających proces leczenia.

Autorzy

Redaktor prowadzący
prof. dr hab. n. med.
Piotr Eder

Redaktor Prowadzący "Gastroenterologii"

Specjalista gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w tym członek Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit) oraz European Crohn’s and Colitis Organisation. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych.

Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation.

 
 

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Klaudia Mikołajczyk
Redaktor Naczelna
tel. 502 238 021
klaudia.mikołajczyk@forum-media.pl